شرایط عمومی ثبت نام

  • سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری
  • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (برای متقاضیان مرد)
  • داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده